top of page

Eliška

11.

Eliška je usměvavá sedmiletá holčička, jejíž problémy nejsou na první pohled patrné. Do vínku jí byl dán těžký autismus. Závažně narušené schopnosti porozumění a komunikace, stejně jako porucha příjmu potravy, Elišce ztěžují každodenní fungování. Pro pochopení emocí a světa kolem ní je třeba trénovat za pomocí nejrůznějších pomůcek a her a terapií.

Velké problémy má s jídlem, několik dní nejí vůbec – pouze pije, potom vybírá z mnoha možností a sní pouze pár kousků.

Rodina začala spolupracovat se speciálním rehabilitačním centrem Škola papání, kde pracují individuálně s dítětem. terapie jsou však velmi nákladné.

Prostřednictvím centra Rané péče navázali kontakt s organizací Rytmus a řeší potřebu osobní asistence a nutnost celkově nepřetržitého dohledu.

Získané finanční prostředky budou použity například na hipoterapii, rehabilitaci, osobní asistenci a v příštím roce by Eliška mohla jet s asistentkou bez rodičů i na tábor.

Eliska1.jpeg
bottom of page