top of page

Chci pomáhat

10.

Pošlete jakýkoliv příspěvek na transparentní účet číslo 123-1288210297/0100 u Komerční banky, a.s. v Benešově. Na požádání Vám vystavíme potvrzení nebo darovací smlouvu. Zvažte možnost pravidelného příspěvku. I 50,- nebo 100,- Kč každý měsíc může pomoci víc, než si myslíte. 

 

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud jejich celková hodnota přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1. 000,- Kč ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

K jednorázové platbě ve výši 100 Kč, 500 Kč nebo 1.000,- Kč můžete využít QR kód.

100 Kč

100.jpg

500 Kč

500.jpg

1000 Kč

1000.jpg
bottom of page